UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ ủy quyền cho UBND các huyện cùng hai TP Đà Lạt và Bảo Lộc quyết định giá đất cụ thể.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh quyết định giá đất cụ thể.

Thời gian uỷ quyền kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành (22/6/2023) đến khi Luật Đất đai (sửa đổi) có hiệu lực.

Cụ thể, UBND tỉnh ủy quyền cho UBND các huyện cùng hai TP Đà Lạt và Bảo Lộc quyết định giá đất cụ thể đối với 5 trường hợp sau:

Một là, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

Hai là, thu tiền sử dụng khi giao đất tái định cư.

Ba là, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bốn là, xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân.

Năm là, xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất có giá trị dưới 10 tỷ đồng, tính theo giá đất trong bảng giá đất.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, quyết định này sẽ tạo điều kiện cho các địa phương trên địa bàn tỉnh thuận lợi hơn trong việc thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, bố trí đất tái định cư… đối với các dự án trọng điểm.

Đặc biệt là tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc – Liên Khương chuẩn bị khởi công trong tháng 9/2023.


Quyết định cũng nêu rõ, Sở Tài chính tỉnh có nhiệm vụ thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, phân bổ kinh phí cho UBND cấp huyện thực hiện công việc được ủy quyền.

UBND các huyện, thành phố được giao thành lập Hội đồng thẩm định giá đất; tổ chức thực hiện các nội dung được ủy quyền; xây dựng, phê duyệt quy chế hoạt động, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể cấp huyện…

Trước đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính… đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trình phê duyệt giá đất cụ thể đối với các trường hợp đã có quyết định giao đất, cho thuê đất… để các tổ chức, cá nhân kịp thời thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

“Trường hợp chậm trễ thì giá giao đất, cho thuê đất phải được xác định tại thời điểm thẩm định, trình phê duyệt giá đất theo quy định, đảm bảo tính đúng, tính đủ, không để thất thoát ngân sách nhà nước” – UBND tỉnh nhấn mạnh.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu việc thẩm định, xác định giá đất cụ thể phải tuân thủ nguyên tắc, phương pháp, trình tự theo quy định của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, công tác định giá đất phải đảm bảo khách quan, minh bạch, sát giá thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, tuyệt đối không để thất thoát ngân sách Nhà nước.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua, công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh này được thực hiện theo quy định pháp luật, tuân thủ đúng các quy trình, trình tự.

 

Bình luận

Bình luận